ZESPÓŁ

Prof. UAM dr hab. Marek Krajewski

kierownik projektu

Katarzyna Chajbos

koordynator projektu

katarzyna.chajbos@yahoo.pl

Waldemar Rapior

koordynator projektu

waldekrapior@gmail.com

Bogumiła Mateja

Joanna Pańczak

Filip Schmidt

Marta Skowrońska

Marta Zawodna

Archiwum Wizualne powstało w ramach projektu „Zobacz kulturę. Archiwum materiałów wizualnych z badań nad kulturą w Polsce” realizowanego przez Fundację Malta, Fundację Międzymiastowa oraz Instytut Socjologii UAM w Poznaniu w ramach programu Obserwatorium Kultury, który finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nasz projekt ma na celu stworzenie otwartego i bezpłatnego archiwum internetowego prezentującego materiały wizualne wytworzone w badaniach nad kulturą w Polsce.

Materiały w Archiwum opublikowane są na licencji CC BY-NC-SA 3.0, chyba że podpis stanowi inaczej.

REALIZACJA